Olika spårprov

Hundar är naturliga spårare, vilket är varför människan i flera hundra år har använt hundar till att spår det människan inte förmår. För att veta hur bra en specifik hund är på att spara kan man utsätta den för olika spårprov. Det finns en rad olika spårprov som en hund kan genomgå. Proven skiljer sig åt beroende på ras och vad hunden ska komnas att användas till.

spårprovSpårhundar delas in i två olika gruppers så som Jakthundar och Brukshundar. De hundar som spårar människor klassificeras som brukshundar. En vanlig användning för brukshundar som är spårhundar är polishundar. En specifik typ av brukshund som spårar är blodhunden, eller en ID hund.

Där finns olika sorters spårprov som kan göras. En jakthund gör ett viltspårprov, medan en ID hund gör ett prov när denna måste kunna identifiera en viss person i en grupp. Eftersom olika spårprov ska testa olika attributet hos hundarna måste testen vara utförda på rätt sätt. Vill man veta hur bra ens spårhund är måste man se till att man låter hunden utföra rätt spårprov.

Där finns olika sorters viltspårhundar ,vilket delas in i olika typer beroende på vad de luktar efter när de spårar. Där finns tre olika sätt brukshundarna kan spåra på. Det kan handla om att spåra ett blodspår, då benämns hunden som en eftersökshund. En jakthund spårar doft på marken, eller andra medier djuret har rört. En hund som spårar vittring i luften är en drivande hund, löshund eller ställande hund.

Spårprov visar hundens kapacitet till att spåra

Med alla dessa olika sätten för hundar att spåra, finns det en mängd olika spårprov. En hund som lätt klarar av att spåra ett blodspår kanske inte alls klarar av att spåra efter vittring i luften. Det krävs helt olika metoder för att träna en hund att spåra på det olika sätten. Där finns hundar som klarar av mer än en av de olika spårningsmetoderna. För att det ska fungera måste hunden få lära sig de olika metoderna separat.